2 :افراد آنلاین
19 :بازدید امروز
99 :بازدید دیروز
234157 :کل بازدیدها

سخن بزرگان

   « نصایح و اندرزها »

۱-  گاهی دل انسان را می شکنید و با آنکه سالها زمان صرف ترمیم آن می کنید ، اما مانند روز اول ترمیم نخواهد شد .

۲- انسانها بنده دنیا هستند و دین لقلقه زبان آنهاست، که تا زندگی شان روبه راه است ؛ دم از دینداری می زنند ؛ ولی وقتی دوران آزمایش فرا رسد ؛ دینداران کمیاب می شوند .

۳- آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت ؛ با دشمنان مدارا .

۴- کمتر اتفاق می افتد از آنچه داریم ؛ راضی و خوشحال باشیم ؛ ولی همیشه از چیزی که نداریم ؛ ناراحت و نگرانیم .

۵- برنیامدن نیاز ؛ گواراتر از خواهش از ناکس است .

۶- مراقب باشید ؛که افکار تبدیل به گفتار می شود ؛ گفتار تبدیل به کردار می شود ؛ کردار تبدیل به عادت می شود ، عادت تبدیل به شخصیت می شود و شخصیت تبدیل به سرنوشت می شود .

۷- فاصله بین ایمان و کفر، ترک نماز است .

۸- اولین عملی که از بنده در روز قیامت سوال می شود ؛ نماز است . چنانچه نماز مقبول درگاه ایزدی بود ؛ سایر اعمال هم بطفیل آن قبول می شود و چنانچه قبول درگاه ایزدی قرار نگرفت ، اعمال دیگر هم مردود است .

۱۲-  ذکر بر لب ، سبحه( تسبیح ) بر دست ، دل پر از شوق گناه ، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما .

۱۳ – بهترین کارها نزد خدا ، نماز اول وقت ، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداست.

۱۴ – فریب نماز و روزه مردم را نخورید ، بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید ، زیرا آدمها چنان به نماز و روزه عادت می کنند که اگر آن را ترک کنند ، احساس ترس می کنند .

۱۵ – هیچ گرفتاری به انسان نمی رسد ، مگر به سبب گناه .

۱۶ – بدبخت ترین مردم کسی است که دینش را به دنیای دیگری بفروشد .

۱۷- به کوچکی گناه نگاه نکن ، بلکه ببین چه کسی را نافرمانی کرده ای .

۱۸ – گناه ، گناه می آورد ، ناامنی می آورد ، ، گناه نحس است ، نحوست گناه ، دست و پاگیر خودتان و خانواده تان می شود .

۱۹- سه چیز باعث آرامش مردان می شود :

۱- یادخدا    ۲- تاریکی شب     ۳- زن

۲۰- سه چیز مایه انس است :

۱-  زن سازگار    ۲- فرزند نیک     ۳- دوست یکرنگ 

۲۱- دو چیز را هرگز فراموش نکن :    ۱- خدا          ۲- مرگ

۲۲- دو چیز را زود فراموش کن :

۱- بدی دیگران را در حق خودت     ۲- خوبی خودت را در حق دیگران

۲۳- سه چیز را بیش از پیش نگهدار :

شکمت را در سر سفره دیگران    ۲-  زبانت را در جمع    ۳- چشمت را در خانه دوست   

۲۵- پنج چیز را قبل از پنج چیز قدر بدان :

۱- جوانی را قبل از پیری   ۲- زندگی را قبل از مرگ       ۳- سلامتی را قبل از بیماری

۴- ثروتمندی را قبل از فقر   ۵- فراغت را قبل از مشغله

۲۶- دو نعمت است که ارزش آنها را کسی نمی داند مگر کسی از دستشان داده است :

۱- جوانی       ۲- تندرستی

۲۷- چهار چیز است که به هر کسی داده شود خیر دنیا و اخرت به او داده شده است :

۱- راستگویی    ۲- ادای امانت    ۳- حلال خوری     ۴- خوش اخلاقی

۲۸- ده شخص همیشه خوارند :‌

۱- بدهکار    ۲- سخن چین    ۳- دروغگو    ۴- حسود      ۵- عاشق

۶- محتاج      ۷- طمعکار        ۸- اسیر         ۹- متهم        ۱۰- نادان

۲۹- دروغ فقط در سه مورد خوب است :‌

۱- حیله گری در جنگ     ۲- وعده به زوجه     ۳- اصلاح میان مردم

۳۰ – چهار چیز کمر مرد را می شکند :

۱- دشمن بسیار        ۲- وام بیشمار        ۳-فرزند بسیار       ۴- زن ناسازگار

۳۱- با سه دسته باید مدارا کرد : 

 ۱- مریض    ۲- سلطان       ۳- زن

۳۲- دو گرسنه اند که هرگز سیر نمی شوند :

۱- جوینده ی علم        ۲- جوینده مال و ثروت 

۳۳ – اگر خدا کفیل روزی است : غصه چرا ؟

اگر رزق تقسیم شده است ، حرص چرا ؟

اگر دنیا فریبنده است ، اعتماد به آن چرا ؟

اگر بهشت حق است ، تظاهر به ایمان چرا ؟‌

اگر قبر حق است ، ساختمان مجلل چرا ؟

اگر جهنم حق است ، اینهمه حق و ناحق چرا ؟

اگرحساب حق است، جمع مال حرام چرا ؟

اگر قیامتی هست ، خیانت به مال و ناموس چرا ؟‌

اگر شیطان دشمن انسان است ، پیروی از او چرا ؟

۳۴- اگر ده چیز از بین مردم ترک شود ده چیز دیگر جای آن را می گیرد :‌

۱- اگر دعا کم شود ، بلا نازل می شود .

۲- اگر صدقه ترک شود ، بیماری زیاد می شود .

۳- اگر زکات کم شود ، چهارپایان می میرند .

۴- اگر حکومت ظلم کند ، خشکسالی می شود .

۵-اگر زنا زیاد شود ، مرگ ناگهانی زیاد می شود .

۶- اگر قاضی خلاف حکم کند ، دشمن مسلط می شود .

۷- گر ربا زیاد شود ، زلزله می شود .

۸- اگرعهد شکنی شود ، قتل زیاد می شود .

۹-اگر کم فروشی شود ، قحطی می شود .

۱۰- اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود و از اهل بیت پیروی نشود ، اشرار مسلط می شوند و دعای خوبان مستجاب نمی شود .

۳۵- بسیجی :

سیاسی است اما سیاست زده نیست .

مجاهد است اما بی انضباط و افراطی نیست .

عمیقاً متدین و متعبد است اما متحجر و خرافی نیست .

با بصیرت است اما از خود راضی نیست .

اهل جذب حداکثری است اما در اصول تسامح نمی کند .

با بصیرت است اما از خود راضی نیست .

اخلاق اسلامی دارد اما ریا کار نیست

در اباد کردن دنیا فعال است اما اهل دنیا نیست .

۳۶- آنان که خدا را دیدند ، شهید شدند یا آنان که شهید شدند خدا را دیدند ؟

جان امانتی است که باید به جانان رساند ، اگر خود ندهی ، می ستانند

«گوناگون»

۱- هرگاه بنده ایی خدا را میخواند ، خدا آنچنان به سخنان او گوش می دهد ، که انگار بنده و آفریده ای جز او ندارد ، اما شگفتا بنده همه را طوری می خواند ، که انگار همه خدای اویند، به جز خود خدا !

۲- تا توانی به جهان همدم محتاجان باش ، به دمی یا درمی ، یا قلمی ، یا قدمی .

۳- تا توانی دلی بدست آور ، دل شکستن هنر نمی باشد .

۴- اگر در زندگی از خطرات بپرهیزیم ، رشد خود را محدود می کنیم و از نیل به بهترین محروم می شویم .

۵- زندگی بدون تبادل احساسات ، بدون عشق ، بدون کشف این جهان شگفت انگیز ، ارزش زیستن ندارد .

۶-  کسی که یک بار فریبم دهد ، برای او ننگ است ، ولی کسی که دو بار فریبم دهد، برای من ننگ است .

۷-  اعتراف به اشتباه شجاعت است ، تکرار اشتباه حماقت است .

۸- زیبایی سخن به کوتاهی و اختصار است ، دوستی با مردم ، نصف عقل است . تدبیر ، نصف معاش است ، کمی عائله ثروتی است ، غصه ، نصف پیری است .

۹- اینگونه باشید :

۱-  مودب باشید ، تا همه به شما احترام بگذارند .

۲- خندان باشید ، تا بار غمی از دوش دیگران بردارید .

۳- جدی باشید ، تا کارهای بهتر به شما محول شود .

۴- خوش قول باشید ، تا کسی ازشما نرنجد .

۵-  راستگو باشید ، تا به شما اعتماد داشته باشند .

۶- با محبت باشید ، تا در قلب ها جای داشته باشید .

«ارزش زندگی»

۱-  عمر می گذرد مانند گذر ابرها ، که کسی متوجه آن نیست .

۲-عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم صیف ( تابستان ) و چه پوشم شتاء( زمستان).

۳- همه جان ها طعم مرگ را می چشند. مرگی که از آن می گریزید ، شما را ملاقات خواهد کرد . سپس بسوی کسی که دانای پیدا و پنهان است باز می گردید و او شما را به آنچه انجام داده اید آگاه می سازد .

۴- زندگی حکایت مرد " یخ فروش" است که به او گفتند: « چقدر فروختی ؟» گفت «نخریدند اما تمام شد. »

۵- زندگی دو نیمه دارد، نیمه اول در آرزوی نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت آنچه گذشت .

۶- هیچ روزی با ارزش تر از امروز نیست .

۷- زندگی که خوش باشد ، آدمی روزها را نمی شمارد .

۸- همه کودکی خود را در آرزوی بزرگی می گذرانید و همه بزرگی را در حسرت و آرزوی کودکی به سر می برید .

۹- به گونه ای به آینده فکر می کنید که گویا حالی وجود ندارد ، در حالیکه نه حال را دارید و نه آینده را خواهید داشت .

۱۰- به گونه ای به آینده فکر می کنید که انگار اصلاً مرگی وجود ندارد ، در حالیکه وقتی بمیرید ، آنچنان غبار فراموشی روی قبرهایتان را می پوشاند که انگار اصلاً وجود نداشته اید .

۱۱- تمامی سلامتی خود را صرف بدست آوردن ثروت می کنید ، وقتی ثروت را بدست آوردید تمام آن را صرف بدست آوردن سلامتی می کنید .

 (پول و ثروت )

۱-  بی پولی یک عیب را صد عیب می کند ، پولداری ؛‌صد عیب را یک عیب می کند .

۲- شهرت را کم کنید ، تا فقر برایتان آسان شود و گناهان را کم کنید ، تا مرگ برایتان آسان شود .

۳- آنچه را در حد میانه روی بخوری به تن تو برسد و آن ر ا که صدقه بدهی به روحت برسد و آن چه را از پس بگذاری به دیگری می رسد .

۴- زمان ارزشمند تر از پول است ، شما می توانید پول بیشتری بدست بیاورید ، ولی نمی توانید زمان بیشتر از آنچه دارید ،‌بدست آورید .

۵- بزرگترین ثروت در دنیا، قناعت است. – چشم تنگ دنیا دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور .

۶- خیلی خوب است که پول داشته باشید و بتواید با آن هر چه می خواهید بخرید ، ولی خوب است گاهی به خودتان نگاهی بیندازید و ببینید آیا چیزی را از دست نداده اید که با پول نمی توان خرید .

۷- ثروت همچون آب شور است ، هر قدر بیشتر بنوشی ، تشنه تر می شوی .

۸- با پول می توانید دارو بخرید ، ولی سلامتی را نه ، با پول می توانید بالش نرمی بخرید ، ولی خواب راحت را نه .

۹- اگر می خواهید احساس ثروتمند بودن کنید ، همه آنچه که دارید و با پول نمی توان خرید را بشمارید.

۱۰- قیمت هر چیزی ، آن مدت از عمرتان است که برایش صرف کرده اید .

۱۱- چقدر دنیا زیباتر است اگر ما برای خوراک ، خوشی و لذت ، ارزش بیشتری از پول قائل شویم .

۱۲ – امروزه بزرگترین منبع ثروت بین دو گوش شما ؛ در مغز شماست .

۱۳- آنهایی که فکر می کنند با پول هر کاری می توان کرد ، ممکن است برای پول هر کاری بکنند.

۱۴- پول ، هرگز نتوانسته انسان را خوشبخت کند ، هر چه بیشتر داشته باشی بیشتر می خواهی

«گذرنامه انسان»

نام: انسان          نام خانوادگی : آدمیزاد          لقب : اشرف مخلوقات        نژاد : خاکی

آدرس محل سکونت : منظومه شمسی – کهکشان راه شیری – کره زمین    صادره از: سراچه زمین

مقصد : سرای آخرت       ساعت پرواز : نامعلوم                    مکان پرواز : نامعلوم

زمان حضور در فرودگاه : لحظه ای قبل از پرواز

وسایل لازم : دو متر پارچه سفید ، عمل نیک ، دعای اولاد صالح ، دعای مومنین

اضافه بار کاملاً مجاز : عمل صالح       توصیه های ایمنی : آجرای دقیق آموزه های کتاب و سنت پیامبر

تماس و مشاوره به صورت شبانه روزی ، رایگان ، مستقیم و بدون وقت قبلی خواهد بود .

در صورتیکه قبل از پرواز با مشکل روبرو شدید ،  با شماره های زیر تماس بگیرید :

۱۸۶ سوره بقره            ۴۵ سوره نساء                ۱۲۹ سوره توبه              ۵۵ سوره اعراب