1 :افراد آنلاین
39 :بازدید امروز
99 :بازدید دیروز
234177 :کل بازدیدها

داروخانه دکتر قوامیان 

 

موسس و مسئول فنی : دکتر حیدر قوامیان 

شماره نظام پزشکی : ۶۹۲۳

فارغ التحصیل از : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 

تاریخ تاسیس : ۸۱/۶/۱۹